Specific non profit management of French entities like MJCs. GOLEM means *Gestion, Organisation Libres Et Modulaires*.
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
Fabien BOURGEOIS 165830363a [FIX]GOLEM Activity Registration Custom Price : model security fix 1 jaar geleden
..
i18n [I18N]GOLEM Activity Registration Custom Price updated translations 2 jaren geleden
models [REF]GOLEM Member / Custom Price : territories enhancements 2 jaren geleden
security [FIX]GOLEM Activity Registration Custom Price : model security fix 1 jaar geleden
views [ADD]GOLEM Activity Registration Custom Price new module 2 jaren geleden
wizard [IMP]GOLEM Analysis : pivot axes, by tag and area.. 2 jaren geleden
__init__.py [ADD]GOLEM Activity Registration Custom Price new module 2 jaren geleden
__manifest__.py [FIX]GOLEM Activity Registration Custom Price : model security fix 1 jaar geleden