Specific non profit management of French entities like MJCs. GOLEM means *Gestion, Organisation Libres Et Modulaires*.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Fabien BOURGEOIS 165830363a [FIX]GOLEM Activity Registration Custom Price : model security fix 1 rok temu
..
i18n [I18N]GOLEM Activity Registration Custom Price updated translations 2 lat temu
models [REF]GOLEM Member / Custom Price : territories enhancements 2 lat temu
security [FIX]GOLEM Activity Registration Custom Price : model security fix 1 rok temu
views [ADD]GOLEM Activity Registration Custom Price new module 2 lat temu
wizard [IMP]GOLEM Analysis : pivot axes, by tag and area.. 2 lat temu
__init__.py [ADD]GOLEM Activity Registration Custom Price new module 2 lat temu
__manifest__.py [FIX]GOLEM Activity Registration Custom Price : model security fix 1 rok temu